Syfilis informatie

Syfilis is evenals Gonorroe een oude geslachtsziekte. Syfilis komt in Nederland nauwelijks nog voor, slechts enkele honderden mensen worden in ons land nog jaarlijks door deze SOA besmet.

Kenmerken Syfilis

Syfilis is wel een zeer ernstige SOA. In eerste instantie lijkt er niet veel aan de hand. Het begint met een klein pijnloos zweertje. Meestal bij de geslachtsdelen of op de mond. Daarna komen er echter klachten die op zich niets met dat zweertje van doen lijken te hebben zoals hoofdpijn, koorts, spierpijn en keelpijn.

In de derde fase begint de ellende echter pas goed. Het centraal zenuwstelsel wordt aangetast en naast neurologische verschijnselen treden er ook psychiatrische klachten op.

Syfilis kan zelfs dodelijk zijn doordat hart en bloedvaten worden aangetast.

De klachten kunnen wel heel lang uitblijven. Syfilis kan zich pas jaren na de besmetting openbaren.

Kijk in de rechterkolom voor middelen tegen Syfilis en SOA zelftests